ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Одеське регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в особi начальника Еганова И. И.20984091УКРАЇНА , Одеська область, Приморський район, д/н, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 150
Органiзацiя орендаторiв орендного пiдприємства Ренiйського м"ясокомбiнату в особi голови Ради Усамов13922681д/н, Одеська область, Ренiйський район, 68800, м. Ренi, вул. Весела, 560
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/нд/нд/н
Усього 0