ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: Не укладався.
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Так Переглянути
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: Не приймалися. Філії та представництва в товаристві відсутні.
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: Не приймався.
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Так Переглянути
11. Висновки аудитора Так Переглянути
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Так Переглянути
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Ні Причина: Причина: Додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося. Розміщення цінних паперів не було. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало.
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Так
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: Зміни до порядку денного загальних зборів за останні 3 роки не вносилися.
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Так Переглянути
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: Товариство не здійснювало додаткової емісії шляхом приватного розміщення.
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалося
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Так
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Iпотечне покриття вiдсутнє.Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.
26. Інша інформація Ні Причина: Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства не оприлюдньовалася.