ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Ренійський м'ясокомбінат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Ренiйський м'ясокомбiнат"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 68800
3.1.5. Область, район Одеська область, Ренiйський район
3.1.6. Населений пункт м. Ренi
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Весела, буд. 56

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва серiя А01 № 004298
3.2.2. Дата державної реєстрації 21.12.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Ренiйська районна державна адмiнiстрацiя Одеської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 34763.75
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 34763.75

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "IМЕКСБАНК" Одеса
3.3.2. МФО банку 328384
3.3.3. Поточний рахунок 26007029081001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
10.13  ВИРОБНИЦТВО М'ЯСНИХ ПРОДУКТIВ 
47.11  РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ 
10.51  ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, у тому числi сидром та перрi (без додання спирту)серiя АГ №49917220.01.2012ДПАУ РУ Департаменту САТ в Одеськiй областi27 сiчня 2013 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, у тому числi сидром та перрi (без додання спирту)серiя АГ № 46138230.11.2011ДПАУ РУ Департамент САТ в Одеськiй областi03 грудня 2012 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробамисерiя АГ № 51445926.01.2011ДПАУ РУ Департамент САТ в Одеськiй областi27 сiчня 2012 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напооями, у тому числi сидром та перрi (бе додання спирту)серiя АГ № 51528327.01.2011ДПАУ РУ Департамент САТ в Одеськiй областi27 сiчня 2012 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, у тому числi сидром та перрi (без додання спирту)серiя АЕ № 03642730.11.2012ДПСУ РУ Департаменту САТ в Одеськiй областi04 грудня 2013 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, у тому числi сидром та перрi (без додання спирту)серi АД № 04652406.06.2012ДПСУ РУ Департаменту САТ в Одеськiй областi01 червня 2013 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробамисерiя АГ № 46256320.01.2012ДПАУ РУ Департаменту САТ в Одеськiй областi27 сiчня 2013 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
на право здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими виробамисерiя АД № 04723006.06.2012ДПСУ РУ Департаменту САТ в Одеськiй областi21 червня 2013 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї товариство планує продовжити строк її дiї.
Торговий патент на право здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна торгiвля)серiя ТПБ №31721231.08.2011ДПУ у Ренiйському районi31 серпня 2016 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї патенту товариство планує продовжити строк його дiї.
Торговий патент на право здiйснення торговельної дiяльностi (роздрiбна торгiвля)серiя ТПГ № 24259805.04.2011ДПУ у Ренiйському районi31 березня 2016 року
Опис:
Пiсля закiнчення строку дiї патенту товариство планує продовжити строк його дiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента