ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Хамстер клаб интернешнл" 23791145 д/н, Запорізька область, д/н, 69063, м. Запорiжжя, пров. Тупiковий, 22 22.08.2007 385 864 20.9000000 385 864 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Тесленко Андрiй Володимирович СА № 291625, виданий Комунарський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 14.11.1996 1 341 776 72.68000000000 1 341 776 0 0 0
Усього  1 727 640 93.5800000 1 727 640 0 0 0