ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "ДЕМЗ-Iнжинiрiнг"  33377987  Запорізька область Шевченкiвський, 69120, м. Запорiжжя,вул. Воронiна, 29   2.710000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Хамстер клаб интернешнл"  23791145  Запорізька область д/н, 69063, м. Запорiжжя,пров. Тупiковий, 22   20.900000000000%
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України  00032945  Київська область д/н, 01132, м.Київ,вул. Кутузова, 189   0.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи д/н  д/н, виданий д/н 3.710000000000 %
Усього 3.710000000000 %
Тесленко Андрiй Володимирович СА  291625, виданий Комунарський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 14.11.1996 72.680000000000 %
Усього 72.680000000000 %