ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н, Автономна Республіка Крим, д/н, д/н, д/н, д/н 0 0.0000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Скрипник Iван Васильович СВ № 666555, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 18.02.2000 15.01.2008 55 55.00000000000 55 0 0 0
Iванов Петро Iванович СА № 555666, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 15.03.2001 15.01.2008 25 25.00000000000 25 0 0 0
Петров Володимир Олександрович СВ № 151515, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 10.06.1998 16.03.2001 20 20.00000000000 20 0 0 0
Усього  100 100.0000000 100 0 0 0