ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Золотова Галина Петрiвна СА № 111111, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл 01.01.2001 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Змiя Лариса Олександрiвна СА № 121216, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.07.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Скрипник Iван Васильович СВ № 666555, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл 08.02.2000 15.01.2008 55 55.00000000000 % 55 0 0 0
член Наглядової ради Iванов Петро Iванович СА № 555666, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 16.03.2001 15.01.2008 25 25.00000000000 % 25 0 0 0
член Наглядової ради Петров Володимир Олександрович СВ № 151515, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 10.06.1998 15.01.2008 20 20.00000000000 % 20 0 0 0
Член правлiння Сидорова Ганна Олегiвна СА № 444444, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 01.01.2006 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Власюк Василiй Володимирович СВ № 555666, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 25.10.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Челнок Володимир Валентинович СВ № 633221, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 17.07.1999 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   100 100.00000000000 % 100 0 0 0
Опис