ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про засновників

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н  д/н  д/н, д/н, д/н,д/н   0.000000000000%
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Скрипник Iван Васильович СВ  666555, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 18.02.2000 55.000000000000 %
Усього 55.000000000000 %
Iванов Петро Iванович СА  555666, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 16.03.2001 25.000000000000 %
Усього 25.000000000000 %
Петров Володимир Олександрович СВ  151515, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 10.06.1998 20.000000000000 %
Усього 20.000000000000 %