ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ВАТ "Золотий соняшник" 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва А00 
Дата видачі 13.12.2007 
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської влади 
Зареєстрований статутний капітал 1 000.00 
Сплачений статутний капітал 1 000.00 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ЗАТ "Банк Пертокоммерц-Україна" 
МФО банку     328771 Рахунок    2600014215893 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н 
МФО банку    д/н Рахунок    д/н 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
01.11.0  Вирощування зернових та технiчних культур 
51.22.0  Оптова торгiвля квiтами та iншими рослинами 
01.41.0  Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту