ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Річний звіт за 2009 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 10.000  X X
д/н    0.000  0.000   
фiнансовий кредит  26.12.2009  10.000  3.000  26.12.2010 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
д/н    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
д/н    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 15.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 0.000  X X
Усього зобов'язань X 25.000  X X


Опис: