ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 01.02.2011

Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій

№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій Кількість акцій (шт.) Дата реєстрації випуску акцій Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску ЦП Частка від розміру статутного капіталу(%)
1. 03.06.2010 Вiддiл "Ы" 20 000  10.02.2011 293468276 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР 10,000 
Зміст інформації Змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї.