ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 18.01.2011

Інформація про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№ з/п 1.
Найменування кредитора  Банк.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора  11111111.
Дата підписання договору кредиту  10.02.2011.
Дата одержання кредиту  03.06.2010.
Дата відкриття кредитної лінії  .
Дата закриття кредитної лінії  .
Вид кредиту  Фінансовий.
Сума кредиту (тис. грн.)  50 000,000
Процентна ставка  фіксована
Процентна ставка (у відсотках)  15,000
Строк, на який укладено договір кредиту (місяців) 24,00.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 25,000.
Зміст інформації:

Змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї