ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 11.12.2010

Інформація про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

№ з/п Найменування позикодавця або ПІБ фізичної особи Дата підписання договору позики Предмет договору: Грошові кошти Предмет договору: найменування речей, визначених родовими ознаками Дата зарахування коштів на п/р або передання речей Сумма одержаної позики або вартості речей (тис. грн.) Вид позики Вид застави(у разі наявності) Процентна ставка Строк, на який надано позику (місяців) Співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початку звітного року (%)
1. "Соняшник" 10.02.2011 у національній валюті 10.02.2011 130 000,000  процентна 12,000  36,00  35,000 
Зміст інформації Змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї.