ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 03.10.2010

Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п 1.
Дата прийняття рішення  03.06.2010.
Вид цінних паперів, що розміщуються  Облігації внутрішньої державної позики України.
Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)  1 000
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)  25 000,000
Частка від статутного капіталу (у відсотках)  30,000
Зміст інформації:

Змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї, змiст iнформацiї.