ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 23.11.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний Директор                            Терлецька Валентина Миколаївна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    22.11.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МЕЛIТОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕЛЕГАНТ"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00309186
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 72319
     Населений пункт Запорiзька обл., м.Мелiтополь
     Вулиця, будинок вул.Кiрова, буд. 139
     Міжміський код, телефон та факс 0619440410, 0619440410
     Електронна поштова адреса Еlegant@ukrpost.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 19.11.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 222(1475)
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 20.11.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.elegant.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 22.11.2012