ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 23.11.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
15.11.2012 Звільнено Член Дирекцiї Васюк Вiктор Володимирович дIн, дIн, , дIн 0,106
Зміст інформації Посадова особа Член Дирекцiї Васюк Вiктор Володимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0,1057%; на посадi особа перебувала 13 рокiв i 6 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол №14-1 вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Член Дирекцiї Мiшина Iрина Артурiвна дIн, дIн, , дIн 0,171
Зміст інформації Посадова особа Член Дирекцiї Мiшина Iрина Артурiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.1713%; на посадi особа перебувала 13 рокiв i 6 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол №14-1 вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Член Дирекцiї Сергєєв Сергiй Васильович дIн, дIн, , дIн 0,008
Зміст інформації Посадова особа Член Дирекцiї Сергєєв Сергiй Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.0075%; на посадi особа перебувала 3 роки i 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол №14-1 вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Член Дирекцiї Подрезов Олександр Володимирович дIн, дIн, , дIн 0,215
Зміст інформації Посадова особа Член Дирекцiї Подрезов Олександр Володимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.2151%; на посадi особа перебувала 13 рокiв i 6 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол №14-1 вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Член Дирекцiї Терлецька Валентина Миколаївна дIн, дIн, , дIн 0,001
Зміст інформації Посадова особа Член Дирекцiї Терлецька Валентина Миколаївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.0008%; на посадi особа перебувала 13 рокiв i 6 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол №14-1 вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Член Дирекцiї Фiльчакова Олена Леонiдiвна дIн, дIн, , дIн 0,000
Зміст інформації Посадова особа Член Дирекцiї Фiльчакова Олена Леонiдiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа перебувала 13 рокiв i 6 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол №14-1 вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Директор Вiльшанська Надiя Iванiвна дIн, дIн, , дIн 9,513
Зміст інформації Посадова особа Директор Вiльшанська Надiя Iванiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 9.5134%; на посадi особа перебувала 13 рокiв i 6 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.
15.11.2012 Звільнено Голова Наглядової ради Бичук Олена Iванiвна дIн, дIн, , дIн 0,164
Зміст інформації Посадова особа Голова Наглядової ради Бичук Олена Iванiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.1638%; на посадi особа перебувала 18 рокiв i 8 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Звільнено Член Наглядової ради Сiдлер Жанетта Володимiрiвна дIн, дIн, , дIн 0,098
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Сiдлер Жанетта Володимiрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.0981%; на посадi особа перебувала 18 рокiв i 8 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Звільнено Член Наглядової ради Резнiкова Тетяна Михайлiвна дIн, дIн, , дIн 0,000
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Резнiкова Тетяна Михайлiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа перебувала 3 роки i 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Звільнено Член Наглядової ради Холявко Наталя Василiвна дIн, дIн, , дIн 0,303
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Холявко Наталя Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.3034%; на посадi особа перебувала 5 рокiв i 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Савченко Олександра Василiвна дIн, дIн, , дIн 0,024
Зміст інформації Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Савченко Олександра Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.0241%; на посадi особа перебувала 3 роки i 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р.
15.11.2012 Звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Терських Ольга Вiкторiвна дIн, дIн, , дIн 0,014
Зміст інформації Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Терських Ольга Вiкторiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 15.11.2012; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0.0143%; на посадi особа перебувала 3 роки i 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Призначено Член Наглядової ради Фiлiпiшин Сергiй Олександрович дIн, дIн, , дIн 16,687
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Фiлiпiшин Сергiй Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 15.11.2012; володiє 22112 акцiями, що складає 16.6873% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: заступник генерального директора iз фiнансових питань, генеральний директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Призначено Член Наглядової ради Шекян Лiлiт Анатолiївна дIн, дIн, , дIн 9,999
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Шекян Лiлiт Анатолiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 15.11.2012; володiє 13250 акцiями, що складає 9.9994% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: менеджер по збуту, директор з маркетингу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Призначено Член Наглядової ради Приватне пiдприємство "Ольгерд" дIн, 24910876, , дIн 19,893
Зміст інформації Посадова особа Член Наглядової ради Приватне пiдприємство iОльгердi (код за ЄДРПОУ 24910876) призначена на посаду 15.11.2012; володiє 26360 акцiями, що складає 19.8931% статутного капiталу емiтента; iнформацiя щодо попереднiх посад та непогашених судимостей не наводиться оскiльки призначена особа є юридичною. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Призначено Голова Наглядової ради Вiльшанська Надiя Iванiвна дIн, дIн, , дIн 9,513
Зміст інформації Посадова особа Голова Наглядової ради Вiльшанська Надiя Iванiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 15.11.2012; володiє 12606 акцiями, що складає 9.5134% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: майстер пошивочного цеху, iнженер i технолог пошивочного цеху, головний iнженер, директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р..
15.11.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Редько Нiна Михайлiвна дIн, дIн, , дIн 0,020
Зміст інформації Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Редько Нiна Михайлiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 15.11.2012; володiє 27 акцiями, що складає 0.0204% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: обмеловщик i резерв розкрiйно пiдготовчого цеху, майстер розкрiйно i пiдготовчого цеху, старший майстер розкрiйно i пiдготовчого цеху, начальник розкрiйно i пiдготовчого цеху; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р.
15.11.2012 Призначено Член Ревiзiйної комiсiї Соловйова Iрина Петрiвна дIн, дIн, , дIн 0,024
Зміст інформації Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Соловйова Iрина Петрiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 15.11.2012; володiє 32 акцiями, що складає 0.0241% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: обмеловщик пiдготовчого цеху, резерв розкрiйно-пiдготовчого цеху, техолог розкрiйно-пiдготовчого цеху, iнженер по нормуванню сировини; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол вiд 15.11.2012р.