ВАТ "Золотий соняшник"

Код за ЄДРПОУ: 87654321
Телефон: (061) 222-33-44
e-mail: vat87654321@estock.com.ua
Юридична адреса: 69042, м.Запорiжжя, вул. Українська, 222
 

Особлива інформація на 18.11.2012

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються(штук)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нАкція проста00.0000.000
Зміст інформації:
д/н